Chuyến đến nội dung chính

Nếu chi phí gói bảo hiểm quá lớn, tôi có thể chia nhỏ để trả theo định kỳ được không?